Trụ sở làm việc Công An tỉnh Thái Nguyên

Địa điểm: Số 238/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái N guyên
Giá trị hợp đồng: 31.251.125.456 VNĐ
Trụ sở làm việc công an Tỉnh Thái Nguyên

Cung cấp vật tư, thiết bị thi công lắp đặt:

  • Hệ thống điện
  • Hệ thống điều hòa không khí thống thông gió.
  • Hệ thống chống sét
  • Hệ thống thiết bị an ninh, camera giám sát
  • Hệ thống trạm biến áp
Trụ sở làm việc công an Tỉnh Thái Nguyên